Wat is de impact van de wagen op ons milieu?
Rijden we binnenkort niet meer zelf met de wagen?
Op deze pagina beantwoorden we een aantal prangende vragen rond mobiliteit en mileu.


Wist je dat…

… 2 op de 3 Belgen meestal met de wagen naar het werk gaan?

De auto is het favoriete vervoermiddel van de Belgen: ongeveer 80% van alle voertuigkilometers wordt met de auto afgelegd en twee op de drie Belgen gaan meestal met de wagen naar het werk. De jongste jaren winnen alternatieven zoals de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer terrein, maar ook het autobezit blijft verder toenemen.

Wist je dat…

… 72% van de CO2-uitstoot afkomstig van transport NIET van auto’s afkomstig is?


CO² uitstoot – transport

Wist je dat…

… Mobiliteit in het algemeen verantwoordelijk is voor 23% van de totale CO2-uitstoot door menselijke activiteit.


verdeling CO² uitstoot van menselijke origine

Wist je dat…

 performantere technologieën in nieuwe wagens zorgen voor een verminderde uitstoot van roet, stikstofoxiden en andere polluenten? Onze luchtkwaliteit is met andere woorden al gevoelig verbeterd.


Jaarlijkse gemiddelde NO2-concentraties

Jaarlijkse gemiddelde fijnstofconcentratie (PM2.5)

Wist je dat…

.. meer dan 99% van alle nieuwe auto’s in ons land nog op fossiele brandstof rijdt?

De elektrische wagen zal de komende jaren een flinke opmars kennen, maar het lijkt vandaag vrijwel zeker dat benzine- en dieselauto’s de komende 20 jaar niet zullen verdwijnen.

Wist je dat…

… je als consument de milieuprestaties van jouw wagen merkbaar kan optimaliseren door in te zetten op 3 zaken?

  1. Nieuwe wagens vervuilen minder
    Alle nieuwe wagens en motortechnologieën beantwoorden aan de hoogste Europese milieunormen, die vandaag zelfs de strengste ter wereld zijn.
  1. Kies een aandrijving die bij jouw wagengebruik past
    Door de keuze van je brandstof af te stemmen op de aard van je verplaatsingen kan je bovendien ook financieel je voordeel doen!
  1. Pas je rijstijl aan
    Achter het stuur maak je zelf het verschil! Rijd dus zuinig en anticiperend om het opgegeven normverbruik van jouw wagen te benaderen.

Wist je dat…

… de zelfrijdende auto steeds dichterbij komt door de ontwikkeling van de data- en communicatietechnologie?

De technologie is er, maar onze wegen zijn nog niet voorbereid op slimme en autonoom rijdende wagens. En er zijn ook nog juridische vraagstukken. In steden kennen autodeelprojecten een groeiend succes, vaak op initiatief van of in samenwerking met de automerken zelf. De autoconstructeurs stellen steeds vaker het doel ‘mobiel zijn‘ centraal. Wanneer autonoom rijdende wagens ingeburgerd zullen zijn, laat je gewoon een deelwagen naar je toe komen. Na je verplaatsing vertrekt hij opnieuw naar de volgende klant. Een ongezien gebruiksgemak en een ware revolutie!