Wil je echt alles te weten komen over de juiste brandstofkeuze én tegelijk een duidelijk beeld krijgen van het gebruik, de impact op het milieu en de eventuele fiscale voordelen?
Hieronder vind je de meest gestelde vragen en hun antwoord.


Emissie, Milieu en Fiscaliteit
Benzine & Diesel
Hybride & Plug-In Hybride
Elektrisch
Aardgas

FAQ – Emissie, Milieu & Fiscaliteit

Wat is een lage-emissiezone?
Een lage-emissiezone (LEZ) is een gebied in een stad waarin de minst milieuvriendelijke, vaak oudere voertuigen, niet toegelaten worden. Antwerpen voerde als eerste stad in ons land een LEZ in. Sinds 1 januari 2018 is ook in Brussel een lage-emissiezone van kracht. Let op: welke wagens de lage-emissiezone nog in mogen, kan van stad tot stad verschillen. Elke stad hanteert namelijk zijn eigen regels. Informeer je daarom via de websites of brochures die de steden over hun LEZ hebben gemaakt:

Meer info over de LEZ in Antwerpen? Klik hier
Meer info over de LEZ in Brussel? Klik hier

Komt er ook in mijn stad een LEZ?
Overal ter wereld worden in grote steden lage-emissiezones ingevoerd. De kans is groot dat ook in ons land meer en meer gebieden verboden terrein worden voor de oudste, meest vervuilende auto’s. De beslissing om een LEZ in te richten, ligt vandaag volledig bij de stadsbesturen. Dat maakt het onmogelijk om precies te zeggen wanneer en in welke stad er een LEZ komt.

Mag mijn wagen de LEZ nog in?
Elke LEZ is helaas anders. De steden bepalen zelf de criteria. Algemene regel is wel dat de oudste voertuigen (meer dan 15 jaar oud) worden geweerd. Vooral dieselwagens zonder roetfilter lopen dus kans om gebannen te worden. Op het inschrijvingsformulier van je auto vind je de milieuklasse (euronorm) waartoe je auto behoort. Die kan je vergelijken met de lijst met toegelaten (of verboden) voertuigen die je op de website van de stad terugvindt. Voor oldtimers geldt in sommige steden een uitzonderingsregel. Ook hier geldt: informeer je via de website van de stad.

Is een milieuvriendelijke wagen duur?
Elke nieuwe auto beantwoordt aan de nieuwste en dus hoogste milieu-eisen. Toch is het van belang om precies die technologie te kiezen die het best bij jouw autogebruik past. Slim kiezen is dus niet duurder. Maar wie bijvoorbeeld een elektrische wagen of een waterstofauto wil, betaalt wel nog beduidend meer dan voor een benzine- of dieselwagen van hetzelfde formaat. Dat komt door de duurdere technologie en de kleinere productieaantallen.

Riskeer ik in de toekomst voor mijn diesel- of benzinewagen veel meer taksen te moeten betalen dan nu?
De overheden in ons land stellen de autofiscaliteit regelmatig bij, om bijvoorbeeld het aantal dieselwagens terug te dringen of elektrische auto’s te promoten. Precies omdat het om een politieke beslissing gaat, is het moeilijk te voorspellen hoe de autofiscaliteit zal evolueren. Eén regel wordt meestal wel gerespecteerd: hoe milieuvriendelijker het voertuig, hoe minder belastingen je erop betaalt.

Welk type auto wordt het minst belast?
De milieuvriendelijkheid van een wagen is nu al zeer belangrijk, maar zal in de toekomst nog meer doorwegen op de taksen en belastingen die je op een auto moet betalen.

Voor je een nieuwe wagen koopt, informeer je je dus best over de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Hou daarbij ook rekening met het gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) waar de auto zal worden ingeschreven. De fiscale behandeling verschilt immers tussen de gewesten.

In Vlaanderen gelden tot 2020 een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling en andere fiscale voordelen voor elektrische auto’s en auto’s op CNG.

FAQ – Benzine & Diesel

Wanneer is een dieselwagen interessanter dan een benzinewagen?
Diesel is het meest geschikt voor middenklasse- en grotere voertuigen, waarmee vaak langere afstanden worden afgelegd dan met stadswagentjes. Doordat de prijs van diesel tegenwoordig bijna even hoog ligt als die van benzine, win je de hogere aankoopprijs van een dieselwagen namelijk pas terug als je ook meer kilometers rijdt. Volgens gebruikersverenigingen is een dieselwagen de beste optie als je jaarlijks zo’n 25 à 30.000 km rijdt, met vaak lange verplaatsingen van meer dan 50 km. Voor korte verplaatsingen in de stad is een dieselwagen minder geschikt, aangezien de zuiveringssystemen voor uitlaatgassen in dat geval niet de juiste temperatuur bereiken voor een optimale werking

Zullen dieselwagens verdwijnen?
Niet alleen in ons land, maar in heel Europa zijn dieselwagens een vertrouwd beeld. Ze zijn zuinig en scoren goed op het vlak van CO2-uitstoot. Anderzijds stoten ze veel fijn stof en stikstofoxiden uit. Om dat te verhelpen, ontwikkelen autoconstructeurs innovatieve technologieën, filters en katalysatoren. Zo kunnen dieselwagens perfect de huidige en toekomstige emissienormen halen. De dieselwagen blijft dus nog vele jaren in het productaanbod, zeker in het gamma van grotere voertuigen.

Wordt dieselrijden in de toekomst duurder?
De regering heeft de prijzen voor diesel en benzine de voorbije jaren steeds dichter bij elkaar gebracht. Of het voor jou voordeliger is om voor diesel dan wel benzine te kiezen, hangt af van je gebruiksprofiel: doe je lange of korte afstanden, ben je vaak op de baan of niet…? Bij de aankoop van een nieuwe wagen is het daarom erg belangrijk de brandstofkeuze af te stemmen op je behoeften.

Een schone diesel, bestaat dat?
Natuurlijk! Dieselmotoren zijn sowieso al erg zuinig en ze worden ook steeds schoner. Daarom maakt de Europese regelgeving geen onderscheid meer tussen benzine- of dieselauto’s. Beide moeten aan dezelfde strenge normen en maximale uitstootniveaus voldoen. Zo zijn autoconstructeurs verplicht om steeds de beste technologieën te ontwikkelen.

FAQ – Hybride & Plug-In Hybride

Wat is het voordeel van een hybride aandrijving tegenover een wagen op louter fossiele brandstof?
Hybride auto’s zijn veel zuiniger en stoten minder uitlaatgassen uit dan wagens op benzine of diesel. Een hybride wagen combineert immers een benzine- of dieselmotor met een elektrische motor. De elektromotor neemt het van de verbrandingsmotor over in situaties waarin die minder goed presteert qua verbruik en uitstoot, bijvoorbeeld bij stop-startverkeer of wanneer je vanuit stilstand vertrekt. Ook bij snel optrekken, wanneer er veel vermogen nodig is, springt de elektromotor bij. Dat alles maakt een hybride wagen de ideale partner voor in de stad.

Wat is het verschil tussen een hybride en een plug-in hybride (stekkerhybride)?
Een traditionele hybride hoef je niet op te laden aan een laadpaal of in een stopcontact. De benzine- of dieselmotor houdt de batterij netjes geladen. De wagen recupereert ook remenergie en slaat ze op in de accu.

Een plug-in hybride moet je wel zelf opladen, liefst zo vaak mogelijk. Zoniet verlies je de voordelen van de hybridetechnologie. Je sleurt dan extra zware batterypacks mee, waardoor je brandstofverbruik de hoogte in schiet.

Het opladen van een plug-in hybride gebeurt precies zoals bij een elektrische auto, alleen is de laadduur korter en de gevraagde laadstroom minder hoog.

Bij een plug-in hybride is de afstand die je zuiver elektrisch kan rijden, overigens een stuk groter dan bij een gewone hybride: meestal 30 tot 50 kilometer. Dat is nog duidelijk minder ver dan met een zuiver elektrische auto, maar voor veel dagelijkse verplaatsingen toch voldoende.

FAQ – Aardgas

Wat is het verschil tussen LPG en CNG?
LPG (Liquified Petroleum Gas) en CNG (Compressed Natural Gas) zijn twee verschillende brandstoffen. LPG is een mengsel van gassen, een restproduct dat ontstaat bij de olieraffinage. CNG daarentegen is zuiver aardgas dat onder druk is gebracht. CNG heeft ook een veel hogere tankdruk (200 bar) dan LPG (7,5 bar). Een auto geschikt voor LPG kan dus geen CNG tanken of andersom.

Is een wagen op CNG wel veilig?
Jazeker, de technologie staat volledig op punt. Ook bij een ongeval is er geen brand- of ontploffingsgevaar. In sommige landen, zoals Italië en Duitsland, zijn aardgaswagens lang geen uitzondering. Zij hebben er hun betrouwbaarheid al lang bewezen.

Zijn er veel CNG-voertuigen op de markt?
Heel wat autoconstructeurs bieden al aardgasvoertuigen aan. In België is het succes van aardgasvoertuigen echter nog klein. Er wordt daarom weinig reclame voor gemaakt.

Zijn er genoeg tankstations die CNG aanbieden?
In Vlaanderen komt er stilaan een netwerk van CNG-tankstations dat voldoende dekking biedt om comfortabel te zijn. In Wallonië en Brussel is het aanbod aan vulstations echter nog beperkt.

Vind je tijdens een rit niet meteen een CNG-tankstation? Geen probleem. Een CNG-wagen is steeds uitgerust met een extra benzinetank en kan probleemloos schakelen tussen aardgas en benzine. Is je CNG-tank leeg en kan je niet meteen bijvullen, dan rij je gewoon verder op benzine.

Hoe duur is een CNG-tankbeurt?
Net als bij benzine en diesel, kunnen de prijzen voor CNG schommelen. Wel is aardgas beduidend goedkoper dan benzine of diesel.

Mag ik met een CNG-auto in een ondergrondse of overdekte garage parkeren?
Ja, in de meeste gevallen wel. Er is geen wettelijk verbod om een aardgaswagen in een parkeergarage achter te laten. CNG is immers volstrekt veilig: zodra het vrijkomt in open lucht, vervliegt het snel. Toch weigeren sommige beheerders van parkeergarages wagens op aardgas.

FAQ – Elektrische wagen

Zijn er voldoende laadstations voor elektrische wagens?
De overheid maakt volop werk van een netwerk van laadstations in en rond steden en op het hoofdwegennet. Tegen 2021 zou ons land 20.000 publieke laadpunten moeten tellen. Ook heel wat gemeentebesturen, winkelketens, garagebedrijven, tankstations en andere bedrijven plaatsen tegenwoordig publieke laadpalen.

Is een elektrische wagen duurder dan een diesel- of benzinewagen?
Een elektrische wagen is voorlopig nog duurder in aankoop, maar wel heel wat goedkoper qua verbruik en onderhoud
. Dat compenseert in veel gevallen de aankoopprijs. Bovendien stoot een elektrische auto geen uitlaatgassen uit, wat een pak beter is voor het milieu. En dat is ook wat waard, toch?

Ook belangrijk is het of je thuis zelf elektriciteit opwekt via zonnepanelen. Dat maakt een elektrische wagen nóg voordeliger. Elektriciteitsleveranciers en automerken die elektrische wagens aanbieden, beschikken vaak over een prijssimulator waarmee je heel precies kan nagaan wat voor jou de beste optie is: een elektrische of een diesel- of benzinewagen.

Is elektrisch rijden al betaalbaar?
De kostprijs van batterijen daalt snel, terwijl hun autonomie steeds groter wordt. Dat betekent dus verder rijden voor minder geld. Ook de aankoopprijs van een elektrische wagen zal dalen naargelang er meer elektrische auto’s verkocht worden. Hoe snel die prijs op hetzelfde niveau van een benzine- of dieselwagen zal liggen, is echter moeilijk te zeggen. Een fiscale ondersteuning is daarom nog steeds noodzakelijk.

Hoe lang nog gelden de fiscale voordelen op elektrische auto’s?
Tot 2020 stelt Vlaanderen elektrische auto’s vrij van belasting op inverkeerstelling. Ook de jaarlijkse verkeersbelasting is erg laag. Daarnaast gelden er fiscale voordelen op elektrische wagens als bedrijfsauto. In Wallonië geldt op de inschrijving van elektrische auto’s het minimumtarief.

Hoe lang die gunstmaatregelen verder nog behouden blijven, hangt af van de ontwikkeling van de markt. Worden er plots veel elektrische wagens verkocht, dan dalen de belastinginkomsten voor de overheid en zijn de belastingvoordelen niet langer houdbaar. Anders gezegd: de kans is groot dat de fiscale voordelen in de toekomst afgebouwd worden. Misschien is het nu het ideale moment om ervan te profiteren?

Kan ik in elk laadstation terecht?
Hoe lang duurt een laadbeurt? Is het kosteloos? De meeste laadstations voor elektrische auto’s zijn geschikt voor alle merken en modellen. Toch zijn er sommige verbonden aan één enkele fabrikant. Met een laadpas kan je meestal bij de laadpunten van meerdere aanbieders terecht. De laadduur is afhankelijk van de capaciteit van je voertuig en die van de laadpaal. De prijs kan erg verschillen en vaak is snelladen een stuk duurder dan een tragere laadcyclus.

Is elektrisch rijden echt beter voor het milieu?
Wie elektrisch rijdt, stoot geen lokale emissies uit.
Dat is een heel groot voordeel in de stad, waar vervuilde lucht makkelijk blijft hangen en veel mensen treft. Daarnaast speelt mee hoe de elektriciteit wordt opgewekt. Laad je wagen daarom op met groene stroom. Anderzijds gebeurt de productie en recyclage van de batterij niet altijd even ecologisch, al zal dat in de toekomst vast wel het geval zijn.

Is een elektrische wagen wel veilig?
Elektrische auto’s werken onder hoge spanningen. Onderhoud, nazicht en herstellingen laat je daarom best over aan een gespecialiseerde automonteur met een specifiek bekwaamheidscertificaat. Voorts stellen de autoconstructeurs technische fiches ter beschikking van brandweerdiensten. Zo kunnen ze bij een ongeval de inzittenden op een veilige en gecontroleerde manier bevrijden.

Verlies ik kofferruimte door de accu in een elektrische auto?
Dat hangt af van model tot model. Sommige elektrische auto’s werden aanvankelijk ontwikkeld voor een verbrandingsmotor en moeten dus wat aan kofferruimte inboeten voor de batterijpakketten. Andere modellen werden dan weer specifiek voor elektrische aandrijving ontwikkeld. Zij verliezen helemaal geen binnenruimte.

Is het elektriciteitsnet voorzien op een grote hoeveelheid elektrische auto’s?
De energiesector en de nutsbedrijven bereiden zich volop voor op een toename van het aantal elektrische voertuigen. Zo werken ze momenteel aan de ontwikkeling van een zogeheten ‘smart grid’. Via dat slimme stroomnet, waarbij elektriciteit onder meer op een thuisbatterij wordt opgeslagen, zullen de nutsbedrijven vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en vermijden dat iedereen op hetzelfde moment laadstroom vraagt. Wanneer je ’s avonds thuiskomt, zal je bijvoorbeeld vooral willen dat de batterij van je elektrische wagen pas de volgende ochtend weer helemaal geladen is, eerder dan dezelfde avond.

In ieder geval, zolang de energievoorziening gelijke tred houdt met de productie van elektrische voertuigen, stelt zich geen probleem.

Gaan de batterijen van een elektrische wagen lang genoeg mee?
De autoconstructeurs bieden een uitgebreide garantie en de praktijk leert dat er maar zelden een probleem opduikt met batterijpacks. Je kan er dus van uitgaan dat een elektrische wagen net zo lang meegaat als een auto met verbrandingsmotor.

Kan ik, als ik een elektrisch voertuig aanschaf, nadien een upgrade krijgen voor mijn batterij (capaciteit)?
De meeste elektrische auto’s hebben geen uitwisselbaar batterijpakket. De aankoop en installatie van nieuwe, krachtigere accu’s is daarom niet zo eenvoudig en bovendien erg duur. Sommige constructeurs geloven wel in deze piste en bieden batterijen aan op huurbasis. Mogelijk zullen bepaalde modellen in de toekomst wel over uitwisselbare accu’s van verschillende capaciteit beschikken.

Hoe ver kan ik rijden met mijn elektrische wagen?
Elke elektrische auto heeft een officieel theoretisch rijbereik. Meestal ligt dat op enkele honderden kilometers. In de praktijk kan het rijbereik echter erg verschillen. Zo wordt het sterk beïnvloed door de rijomstandigheden, de verkeersdrukte en je rijstijl. Ook het aanzetten van je verwarming kan de autonomie van je wagen fors inkorten. Op bijvoorbeeld koude winterdagen raak je soms niet verder dan de helft van het maximaal theoretisch rijbereik.

Met elk nieuw model dat op de markt komt, verbetert wel de autonomie van elektrische auto’s. Bovendien is het huidige rijbereik van een elektrische wagen ruim voldoende voor je dagelijkse verplaatsingen.